Stomatološka Ordinacija Kolak

O nama

Stomatološka ordinacija Kolak počela je sa radom 1997. godine. Osnivač je Prof. dr Žarko Kolak, redovni profesor Stomatološkog fakulteta u Beogradu. Danas, ovaj porodični posao vodi dr Mirjana Kolak, specijalista bolesti usta i zuba uz pomoć sinova, dr Veljka i dr Nenada Kolaka. Ordinacija se nalazi u Beogradu, na teritoriji opštine Zvezdara u ulici Vojvode Bogdana 25.

Ordinacija ima sklopljen ugovor sa Delta Generali osiguranjem, pa pacijenti koji imaju privatno zdravstveno osiguranje kod ovog osiguravajućeg društva mogu koristiti naše usluge.

U ordinaciji pružamo stomatološke usluge iz sledećih oblasti:

Zaposleni u ordinaciji

Dr Mirjana Kolak
Dr Mirjana Kolak

Diplomirala na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Specijalista je iz oblasti "Bolesti usta i zuba". Višegodišnje pedagoško iskustvo stekla je predavajući u Zubotehničkoj školi u Beogradu. Autor je udžbenika i stručnih članaka iz oblasti "Bolesti zuba". Poseduje "Certificate of competence for completed the required Dental Laser Trainig Course Program", Doctor Smile Training Center Vicenza – Italy. Stomatološku Ordinaciju Kolak vodi od njenog osnivanja 1997. godine.


Dr Nenad Kolak
Dr Nenad Kolak

Diplomirao na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1999. godine. Rad u struci započeo je u stomatološkoj službi Doma zdravlja "Voždovac" gde je proveo deset godina. Profesionalno iskustvo i znanje sticao je i unapređivao učešćem na brojnim domaćim i međunarodnim stomatološkim kongresima i kursevima. Poseduje "Certificate of attendance - the coure of Periodontal Surgery" profesora Marc Danan-a, University Rene Descartes – Paris 5, "Certificate of competence for completed the required Dental Laser Trainig Course Program", Doctor Smile Training Center Vicenza – Italy, "Certificate of Princess workshop - injection techniques of fillers".


Dr Veljko Kolak
Dr Veljko Kolak

Diplomirao na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2004. godine. Asistent je na Stomatološkom fakultetu u Pančevu za užu naučnu oblast "Klinička stomatologija", na predmetima "Bolesti zuba - predklinika", "Dentalna patologija" i "Endodoncija". Na Stomatološkom fakultetu u Pančevu nastavio je usavršavanje na doktorskim akademskim studijama i zdravstvenoj specijalizaciji iz oblasti "Bolesti zuba i endodoncija". Prezentovao je stručno-naučne radove na brojnim domaćim i međunarodnim stomatološkim kongresima. Autor i koautor je radova koji su objavljeni u celosti u relevantnim međunarodnim i domaćim časopisima. Poseduje "Certificate of competence for completed the required Dental Laser Trainig Course Program", Doctor Smile Training Center Vicenza – Italy.


Asistent Dobrila Vujić
Asistent Dobrila Vujić

Boba je pokretačka snaga ordinacije. Gde god zatreba, ona je tu. Uz takve asistente, lako je biti lekar, a još lakše pacijent.