Stomatološka Ordinacija Kolak

Ponuda za sklapanje ugovora o poslovnoj saradnji

U cilju unapređivanja oralnog zdravlja, a time i opšteg zdravstvenog stanja zaposlenih u Vašoj firmi, stomatološka ordinacija “Kolak” nudi sklapanje ugovora o poslovnoj saradnji koja bi obuhvatala redovne stomatološke preglede i obavljanje svih vrsta stomatoloških usluga na sledeći način:

  1. Mogućnost da firma uplaćuje dogovoreni iznos ordinaciji na godišnjem nivou, za koji će zaposlenima biti omogućen stomatološki pregled i ukazivanje prve pomoći kod akutnih bolnih stanja, a za ostale stomatološke intervencije, cene niže od standardnih.
  2. Mogućnost osnivanja internog zdravstvenog osiguranja zaposlenih, gde bi firma podmirivala deo troskova za izvršene stomatološke usluge, a ostatak troškova bi pao na teret zaposlenih.
  3. Mogućnost odlozenog plaćanja na 6 do 10 meseci, u zavisnosti od veličine stomatološkog rada, putem administrativne zabrane (odbijanja sredstava od ličnog dohotka zaposlenih na mesečnom nivou i uplaćivanje na račun ordinacije, do potpunog podmirivanja duga).
  4. Mogućnost internog kreditiranja zaposlenih, sto bi podrazumevalo da firma uplati ordinaciji troškove stomatološke intervencije, a potom odbija od ličnog dohotka zaposlenih prema međusobnom dogovoru.

Sklapajući ugovor o poslovnoj saradnji sa stomatološkom ordinacijom, Vaša firma stavlja do znanja zaposlenima da brine o njihovom zdravlju. Na taj način zaposleni će biti motivisaniji za kvalitetan rad i veću odanost firmi.