Stomatološka Ordinacija Kolak

Poverljivost/Privatnost

U ime Stomatološke ordinacije Kolak obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih posetioca naše internet prezentacije.

Stomatološka ordinacija Kolak poštuje i štiti pravo na privatnost posetilaca sajta Ordinacijakolak.com. U tom smislu, prikupljanje i obrada ličnih podataka svakog posetioca sajta se radi u skladu sa odgovarajućim zakonima. Stoga se trudimo da podatke koje posetilac sajta unese budu korišćeni isključivo u svrhu zbog koje se prikupljaju.

Ova izjava definiše informacije koje Stomatološka ordinacija Kolak prikuplja i način obrade istih.

Opšte informacije prikupljene od strane Stomatološke ordinacije Kolak

Stomatološka ordinacija Kolak prikuplja podatke fizičkih lica (ime, grad, broj telefona, email - "Lične podatke"), sa ciljem odgovora na postavljena pitanja. Ukoliko ne želte da se vaši podaci prikupljaju, nemojte ih staviti na raspolaganje.

Kada nam pošaljete lične podatke, Stomatološka ordinacija Kolak ih može iskoristiti za sledeće namene, sem ako nije drugačije naznačeno: 

 • bolje razumevanje potreba klijenata i unapređenje kvaliteta usluga koje pružamo;
 • Stomatološka ordinacija Kolak (ili drugo pravno lice koje Stomatološka ordinacija Kolak ovlasti ili koje zastupa Stomatološka ordinacija Kolak u slučaju promotivnih aktivnosti) može iskoristiti ove informacije da Vas kontaktira kako bi odgovorio na Vaš zahtev/upit;
 • Stomatološka ordinacija Kolak može proslediti uopštene, ali ne i individualne informacije trećim stranama, o posetiocima sajta(statistički podaci).

Otkrivanje i prosleđivanje ličnih podataka

Stomatološka ordinacija Kolak neće proslediti (prodati ili iznajmiti) Vaše lične informacije trećoj strani.

Stomatološka ordinacija Kolak, međutim, može proslediti Vaše lične informacije trećoj strani i ne preuzima odgovornost za to ukoliko: 

 • ukoliko se informacije prosleđuju uz Vaš pristanak;
 • možemo proslediti lične informacije pravosudnim organima ili institucijama, u skladu sa zakonom ako:
  • ako je to predviđeno zakonom
  • ako je u pitanju prevencija zločina ili nacionalna bezbednost
  • ako je u pitanju zaštita lične ili javne bezbednosti
  • ako su te informacije neophodne za rešavanje različitih sporova.
 • ukoliko su Vaši postupci u suprotnosti sa pravilima i uslovima koje je postavila Stomatološka ordinacija Kolak.

Dodatne informacije koje se prikupljaju automatski

U određenim situacijama, Stomatološka ordinacija Kolak može automatski (bez pristanka vlasnika) prikupiti tehničke (ali ne i lične) informacije prilikom pristupa sajtu. Ove informacije mogu biti (ali ne isključivo): vrsta programa za pregled internet stranica (browser) koji posetilac koristi, operativni sistem, ime domena ili provajdera pre koga se korisnik priključio na Ordinacijakolak.com.

Informacije koje se automatski skladište u Vaš računar - Kolačići (cookies)

Pristup sajtu u vlasništvu Stomatološke ordinacije Kolak može uskladištiti neke informacije na Vašem računaru. Ove informacije su u formi "kolačića" (cookies) ili sl., a omogućavaju lakše korišćenje sajta. Kolačići su mali programi koji se smeštaju na hard disk računara korisnika. U svakom programu za pregled internet stranica (browser) postoji mogućnost brisanja kolačića, blokiranja njihovog pristupa računaru ili informativna poruka kada se kolačić snimi na hard disk. Preporučujemo Vam da proučite ove opcije kod svog programa za pregled internet stranica kako bi bolje razumeli njihovu upotrebu.

Povratna informacija

Stomatološka ordinacija Kolak omogućava korisnicima sajta da šalju komentare, pitanja i predloge.
Bilo koja informacija koja se pošalje putem formulara za kontakt će biti tretirana kao poverljiva.

Izmene pravila poverljivosti

Ukoliko budemo smatrali da je potrebno izmeniti pravila poverljivosti, objavićemo te promene na ovoj strani.
Ukoliko imate pitanja u vezi sa privatnošću, molimo Vas da nam pišete putem formulara za kontakt ili nam se obratite na adresu: 
Stomatološka ordinacija Kolak, Vojvode Bogdana 25, Beograd.